A Research Project By

Er. Tanvir Singh and Dr. Sapna Mehta

TM

Dr. Mohd. Imran

Bimal Kumar

working towards sustainable development goals (SDG) 

Green ThinkerZ

Dr. Chinnadurai Ramamoorthy

Dr. V. Vimala

Usha Rani

Dr. Anand Mohan

R Sundar

Dr. Harit Priyadarshi

T. Vishnupriyan

Mr. Vikas Sharma

Dr. Sandesh Gupta

Dr. Shivani Bali

Dr. Manoj Sharma

Vandana Garg

Mr. Sivaprakash Chokkalingam

Dr. Rudrarup Gupta

Dr. Purnima Bali

Dr. Pushpender Sarao

Dr. Vikram Bali

Dr. S. Ravi Kiran

Dr. K.V.L.N. ACHARYULU

Dr. Nalla Bala Kalyan

Awardees | Educators

Dr. Anantha Nagu

S. Baskaran