Dr. Manoj Sharma

Usha Rani

Dr. Harit Priyadarshi

Dr. Mohd. Imran

Mr. Sivaprakash Chokkalingam

Dr. Sandesh Gupta

Mr. Vikas Sharma

Dr. Anand Mohan

Dr. Chinnadurai Ramamoorthy

Bimal Kumar

Dr. Anantha Nagu

Awardees | Educators

Dr. Nalla Bala Kalyan

Dr. Purnima Bali

Dr. K.V.L.N. ACHARYULU

Dr. Shivani Bali

Dr. Vikram Bali

T. Vishnupriyan

R Sundar

Dr. V. Vimala

A Research Project By

Er. Tanvir Singh and Dr. Sapna Mehta

TM

Vandana Garg

Dr. Rudrarup Gupta

Dr. Pushpender Sarao

Green ThinkerZ

Dr. S. Ravi Kiran

S. Baskaran

working towards sustainable development goals (SDG)